Vzdelávanie

Novinky / Aktuality

Mapa druhošancového vzdelávania

Máte vo svojom okolí niekoho bez základného vzdelania, kto by mal záujem dokončiť si základnú školu? Neviete, ako mu/jej poradiť? Základné aj stredné odborné školy →

Projekty

Messaging Matters 2

Výskumný projekt "Účinné informovanie o témach sociálnej inklúzie: Messaging Matters 2" sa... 

Financovanie školstva

OSF podporilo vypracovanie tejto analytickej štúdie v rámci programu Podpora reformy vzdelávania. Úlohou...