Vzdelávanie

Novinky / Aktuality

Mapa druhošancového vzdelávania

Máte známeho/známu bez základného vzdelania, ktorý má záujem vzdelanie si dokončiť, a neviete ako mu poradiť? Druhošancové vzdelávanie poskytujú základné a stredné školy prostredníctvom kurzov, →

Projekty

Messaging Matters 2

Výskumný projekt "Účinné informovanie o témach sociálnej inklúzie: Messaging Matters 2" sa... 

Financovanie školstva

OSF podporilo vypracovanie tejto analytickej štúdie v rámci programu Podpora reformy vzdelávania. Úlohou...