Dejepisné vídanky

Cieľom projektu je vytvoriť video-metodické pomôcky pre učiteľov: DEJEPISNÉ VÍDANKY. Učitelia žiakom základných a stredných škôl cez príbehy konkrétnych historických postáv priblížia dejinné súvislosti v 20. storočí. Za pomôckou sú historici SAV, filmár i učitelia. Vzniknú 3 krátke dvojdielne dokumentárne filmy, ktorých úlohou bude iniciovať diskusiu v triede. Projekt reflektuje problém s dejepisnými učebnicami a metodickými materiálmi a pomôckami – vrátane krátkych filmov. Video a metodika zároveň vzdelajú učiteľov v inovatívnych postupoch, ako vysvetľovať dejiny. Dejepisné vídanky budeme zasielať priamo na školy. Zároveň v rámci projektu vznikne webová stránka, kde budú voľne dostupné.

Donori: