Samospráva sa neriadi sama

Ukončený projekt


Zámerom projektu bolo narušiť súčasnú občiansku pasivitu mládeže, a to pomocou série workshopov na stredných školách, ktoré predstavili študentom miestnu samosprávu na Slovensku, úspešné lokálne občianske iniciatívy,postupy a možnosti riešenia lokálnych problémov a spôsoby, ako sa obyvateľ môže aktívne podielať na správe vecí verejných na lokálnej úrovni. Pri práci so študentmi buli využívané nimi preferované online komunikačné platformy. Edukatívna časť projektu bola doplnená aktivitou, v rámci ktorej študenti identifikovali problém vo svojom okolí a na základe získaných a osvojených znalostí sa ho pokúsili v spolupráci s miestnou samosprávou vyriešiť. S riešením problému a tvorbou konceptu premeny vybraného miesta im pomáhal verejne známy umelec alebo umelkyňa, ktorá/ý pocházal/a z daného regiónu. Do jednotlivých aktivít bola zapojená aj miestna samospráva, a to vo forme aktívnej komunikácie študentov s jej miestnymi predstaviteľmi v rámci zadaných úloh alebo náštevou rokovania mestského zastupiteľstva. Projekt bol realizovaný na 8 stredných školách s dotáciou 10 vyučovacích hodín. Po absolvovaní workshopov navštívili študenti rokovanie mestského zastupiteľstva príslušnej samosprávy.

Viac o projekte: vzdelavanie.odkazprestarostu.sk

 

Partneri:

Donori: