Mapovanie politík upravujúcich postavenie učiteľov

Ukončený projekt

Pripravovaná štúdia mapuje postavenie učiteľov, systém ich vzdelávania, pracovné podmienky, ich odmeňovanie a hodnotenie. Zadávateľom štúdie je Network of Education Policy Centers, ktorá si pre rok 2013 stanovila tému postavenia učiteľov za jednu zo svojich priorít. Do výskumu je zapojených 10 krajín z európskeho a ázijského regiónu (Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Estónsko, Gruzínsko, Kirgizsko, Macedónsko, Mongolsko, Srbsko a Slovensko) a jeho hlavným výstupom bude komparatívna analýza. V rámci komparatívnej analýzy budú:

• poskytnuté informácie o postavení učiteľov a politikách vzťahujúcich sa na učiteľov v jednotlivých krajinách;

• opísané príklady dobrej praxe;

• sformulované odporúčania pre decízorov;

• identifikované ďalšie výskumné otázky.

Štúdia je metodologicky založená na sekundárnom a primárnom dokumentárnom výskume a čerpá tiež z rozhovorov so štátnymi úradníkmi a učiteľmi.

Výslednú porovnávaciu štúdiu si môžete prečítať tu.