Seminár o príprave prípadových štúdií a ich využití pri výuke vo verejnej politike

Ukončený projekt

V dňoch 16.-18.6.2004 sa v Bratislave uskutočnil interaktívny seminár o príprave prípadových štúdií a ich využití pri výuke vo verejnej politike. Seminár viedol Peter Zijderveld z „ROI – Dutch Institute for Public Administration“ (Holandsko) spolu s Willamom Dunnom z „University of Pittsburgh, Graduate School of Public and International Affairs” (USA). Seminár bol zameraný jednak na všeobecnú teoreticko-metodologickú časť (čo je prípadová štúdia a ako ju využiť vo vyučovacom procese) a zároveň na konkrétne využitie prípadových štúdií pri výuke v oblasti verejnej politiky. Účastníkmi semináru boli univerzitní učitelia-odborníci z oblasti verejnej politiky zo Slovenska, Macedónska a Maďarska. Na seminár v budúcnosti priamo nadviažu ďalšie aktivity zamerané na využitie a formu prípadových štúdií, ktoré môžu byť neskôr publikované ako podkladový výukový materiál v oblasti verejnej politiky.

Seminár zorganizovali Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.