Konferencia: Kvalita slovenských vysokých škôl: úspech či tragédia? Ako ďalej

Ukončený projekt

Konferencia sa uskutočnila 26. októbra v Bratislave. S príspevkom vystúpili: Ján Figeľ, člen Európskej komisie do 30. 9. 2009, zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, Peter Mederly, docent FMFI UK, bývalý vedúci úradu Ministerstva školstva SR. Damas Gruska, pedagóg FMFI UK v Bratislave, publicista, Pišút, bývalý minister školstva SR, profesor FMFI UK v Bratislave, člen VZ ARRA, Dalibor Jakuš, výkonný riaditeľ spoločnosti Profesia.sk, Milan Ftáčnik, bývalý minister školstva SR, starosta MČ Petržalka, Miroslav Beblavý, predseda Správnej rady inštitútu SGI.