Komunitný plán sociálnych služieb pre Karlovu Ves

Komunitný plán sociálnych služieb podľa vašich potrieb a požiadaviek! 

 

Čo sú sociálne služby?

Pomoc ľuďom v situácii, keď si ju nevedia zabezpečiť sami. Patria sem domovy a zariadenia pre seniorov, opatrovateľské služby, centrá pre rodiny s deťmi, ale aj terénne sociálne služby (ako domáca opatrovateľská starostlivosť, prepravná služba či krízová pomoc).

Čo je komunitné plánovanie? 

Nástroj, ktorým chceme zistiť, aké služby potrebujete a či môžu byť bezproblémovo poskytnuté. Jeho cieľom je zabezpečenie potrebných kapacít po materiálnej, finančnej aj personálnej stránke. Dobrému plánu vždy predchádza analýza existujúceho stavu.

Kto sa podieľa na výskume?

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves spolupracuje s výskumníkmi z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Ústavu verejnej politiky FSEV UK.  Projekt ‘Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb: Pilotný projekt Karlova Ves’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Aký je náš cieľ?

Chceme dosiahnuť, aby mali všetci Karlovešťania dostupné sociálne služby v podobe, v akej im najviac vyhovujú. Preto sa snažíme zladiť potreby prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb.

Okrem toho vytvoríme pre samosprávy manuál pre tvorbu komunitného plánu sociálnych služieb a vzor všeobecne záväzného nariadenia, ktorý zaviaže samosprávy vytvoriť takýto dokument s aktívnym zapojením verejnosti i prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb.

Oslovili sme aj vás

Do 18. 10. 2019 sme zbierali názory obyvateľov Karlovej Vsi, prijímateľov aj poskytovateľov sociálnych služieb pomocou dotazníkov, ktoré ste mohli vyplniť online aj v papierovej podobe. Ich vyhodnotenie bude súčasťou analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb Karlovej Vsi, ktorý bude zverejnený v neskorších fázach projektu.

 

Ako výskum prebieha?

 

Projekt “Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb: Pilotný projekt Karlova Ves” prebieha od mája 2019 do júna 2020 v nasledujúcich fázach:

Napísali o nás:

 

Denník SME: Karlova Ves chce zlepšiť sociálne služby
Bratislavské noviny: Karlova Ves chce zlepšiť sociálne služby, zapojiť chce aj verejnosť
Karloveské noviny: Karlova Ves pripravuje komunitný plán sociálnych služieb
Denník N: Plánovanie sociálnych služieb v samosprávach? Často len povinná jazda

Chcete sa na niečo spýtať? Kontaktujte nás:

 

vyskum@institutsgi.sk

Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb