Edita Rigová

výskumníčka

Počas magisterského štúdia sociálnej práce na Univerzite Konštantína Filozofa pracovala ako terénna sociálna pracovníčka s rómskou komunitou. Neskôr absolvovala štúdium verejnej správy na Univerzite v Lausanne. Okrem toho stážovala v organizáciách ako OBSE Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva a Agentúra Európskej únie pre základné práva, kde sa venovala inklúzii a právam rómskej menšiny. Po návrate z fellowshipu v americkom kongrese v auguste 2016, začala v SGI spolupracovať na projekte Messaging Matters II.