Anna Dráľová

externá odborná konzultantka

Anna pôsobí v SGI od apríla 2018, aktuálne na pozícii externá odborná konzultantka na projekte Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Absolvovala štúdium politológie na Univerzite Komenského v Bratislave a popri ňom aj niekoľko stáží, v štátnej správe (Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí) a v mimovládnych organizáciách (Človek v tísni – Slovensko, Romano Kher-Rómsky dom). Po skončení štúdia pôsobila v Transparency International Slovensko a podieľala sa na aktivitách kampane Chceme vedieť viac občianskeho združenia Nové školstvo. Jej súčasné aktivity v Inštitúte SGI i mimo neho majú pár spoločných menovateľov – oblasť vzdelávania a ochrana ľudských práv.