Mapa druhošancového vzdelávania

Máte vo svojom okolí niekoho bez základného vzdelania, kto by mal záujem dokončiť si základnú školu? Neviete, ako mu/jej poradiť? Základné aj stredné odborné školy na Slovensku poskytujú tzv. druhošancové vzdelávanie prostredníctvom kurzov, na ktorých si záujemca či záujemkyňa môže toto vzdelanie doplniť a pokračovať v ďalšom štúdiu.

Jedným zo zistení nášho výskumu je nízke povedomie o takýchto možnostiach. Preto sme vytvorili mapu stredných a základných škôl, ktoré v školskom roku 2019/2020 ponúkali kurz na dokončenie základnej školy. Dáta aj s kontaktnými údajmi si môžete stiahnuť aj ako excelovú tabuľku.


Ak sa zaujímate o tému druhošancového vzdelávania, sledujte nás, pracujeme na publikácii, ktorá zhrnie jeho aktuálny stav na Slovensku a navrhne vylepšenia.

Projekt Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie sa realizuje za finančnej podpory ESF v rámci OP Efektívna verejná správa.