Konferencia Druhošancové vzdelávanie: prax, bariéry a výzvy do budúcnosti

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a ETP Slovensko– Centrum pre udržateľný rozvoj usporiadal konferenciu Druhošancové vzdelávanie: prax, bariéry a výzvy do budúcnosti. Konferencia sa uskutočnila vo štvrtok 22. apríla 2021 od 9:30 do 12:00 online.

Konferencia ponúkla prezentáciu najdôležitejších zistení výskumno-intervenčného projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie a poukázala na súčasné možnosti získania vzdelania pre ľudí s predčasne ukončenou školskou dochádzkou, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít.

 

Prezentácie prednášajúcich:

 

Edita Rigová, Anna Dráľová: Druhošancové vzdelávanie na Slovensku

Mgr. Silvia Lukáčová, PhD: Radšej škola ako metla

Ing. Ivana Studená, PhD:  Nerovný prístup k možnostiam vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky

JUDr. Josef Vochozka: Škola druhé šance v ČR

 

Program:

 

9:20 – 9:30|Registrácia

9:30 – 9:40|Otvorenie konferencie | Veronika Prachárová, riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť

9:40 – 10:10|Druhošancové vzdelávanie na Slovensku pre ľudí bez vzdelania|Edita Rigová, Anna Dráľová, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť s príspevkom Veroniky Poklembovej, ETP Slovensko

10:10 – 10:25|Diskusia k prezentovaným zisteniam

10:25 – 10:40|Radšej škola ako metla|Mgr. Silvia Lukáčová, PhD., Katedra andragogiky, FHPV PU v Prešove

10:40 – 10:55|Nerovný prístup k možnostiam vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky Ing. Ivana Studená, PhD., Centrum spoločenských a psychologický vied SAV v Bratislave

10:55 – 11:10|Škola druhé šance v ČR|JUDr. Josef Vochozka, EDUCA International, o.p.s. Praha

11:10 – 11:50|Diskusia

11:50 – 12:00|Záverečné slovo

Projekt Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie sa realizuje za finančnej podpory Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Efektívna verejná správa.