Správna rada

V Správnej rade Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť SGI pôsobia štyri osobnosti – odborníci z oblastí, ktoré Inštitút dlhodobo považuje za prioritné vo svojej činnosti. Členmi Správnej rady sú:

Tomáš Bella – novinár
Marek Kalavský – právnik
Zuzana Bargerová – právnička
Zora Paulíniová – facilitátorka