Príprava MA programu vo verejnej politike

Ukončený projekt

SGI sa zúčastnilo prípravnej skupiny MA programu vo verejnej politike na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK www.fses.uniba.sk Šlo o jeden z prvých programov vo verejnej politike na Slovensku s ambíciou vyrovnať sa kvalitatívnym štandardom podobným programom na renomovaných zahraničných univerzitách.

Aktivity v rámci projektu

1.Kurikulárny seminár k príprave MA programu vo verejnej politike
2. Case Study Seminar
3. SGI uzavrel pilotovanie 6 predmetov pre magisterský program vo verejnej politike na FSEV UK
4. Seminar on interactive teaching methods