Financovanie

Detailné informácie o financovaní Inštitútu SGI podľa rokov nájdete v jednotlivých výročných správach v časti Výročné správy.

 Finančná správa Inštitútu SGI za rok 2015.

Tabuľka zobrazuje náklady a výnosy jednotlivých projektov spolu s menom donora a podielom na celkových nákladoch organizácie.

tabulka-financovanie-4

Graf – podiel jednotlivých donorov na činnosti Inštitútu SGI v roku 2015

graf-financovanie-page0001