Andrej Salner

senior výskumník

V SGI pôsobil od roku 2001, venoval sa najmä témam znalostnej ekonomiky, sociálnej inklúzie a evaluácii. Dlhodobo pôsobí ako externý prednášajúci na Ústave verejnej politiky a ekonómie FSEV UK. Je spoluzakladateľom Basta digital, poradenskej spoločnosti v online marketingu. V rokoch 2002-2006 bol výkonným riaditeľom SGI.

Projekty