Národná správa o vedeckotechnickej politike

Ukončený projekt

Cieľom projektu z roku 2002 bolo dlhodobo podnietiť a ovplyvňovať verejnú diskusiu o prístupe štátu k otázkam politiky vedy a techniky, vytvorie a udržať sieť expertov zaujímajúcich sa o túto problematiku a ovplyvňovať verejnú politiku v tejto oblasti. V širšom meradle tak prispela k budovaniu „policy“ kultúry, kde sa o otázkach vedy a techniky diskutuje z pohľadu analýzy nákladov a prínosov rôznych alternatívnych politík.

Na príprave správy, ktorej zostavovateľom bol Miroslav Beblavý, sa podieľali špičkoví slovenskí vedeckí pracovníci z vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Prezentovali návrhy v oblasti vedeckotechnickej politiky, analýzu súčasného legislatívneho rámca pre vedu a techniku, ako aj analýzu stavu jednotlivých skupín vedných odborov na Slovensku.

Správa obsahuje analýzy dostupných údajov o vstupoch do slovenskej vedy a výstupoch ako aj pôvodné, dosiaľ nezverejnené citačné a publikačné analýzy.

V marci a máji 2002 sa v rámci projektu uskutočnili diskusné fóra o vedeckotechnickej politike, na ktorých autori správy prezentovali predbežné poznatky a diskutovali o nich s predstaviteľmi vedeckej komunity a odborníkmi na verejnú politiku v oblasti vedy a techniky.

Správa je súčasťou série Národných správ SGI, ktoré sa postupne zaoberajú rôznymi oblasťami verejných služieb. Prvá správa v tejto sérii, Národná správa o vzdelávacej politike, vyšla začiatkom roka 2002. Národnú správu o vedeckotechnickej politike vydalo SGI v septembri 2002.