Úspešná a úsporná vláda – Možnosti a odporúčania pre budúci kabinet

Ukončený projekt

17. 4. 2002 sa v Bratislave uskutočnilo diskusné fórum politických strán, odborníkov a médií na tému Úspešná a úsporná vláda – Možnosti a odporúčania pre budúci kabinet, ktorý SGI realizovalo s podporou Britského veľvyslanectva v Bratislave.

Ako diskutujúci sa ho zúčastnili Dušan Čaplovič (SMER), Sergej Kozlík (HZDS), Daniel Lipšic (KDH), Ivan Mikloš (SDKÚ) a Pavol Rusko (ANO). V publiku bolo asi 100 ďalších pozvaných hostí z radov politikov, pracovníkov štátnej správy, poslancov NR SR, aktivistov mimovládnych organizácií, zástupcov akademickej obce a novinárov.

SGI prezentovalo závery štúdie Úspešná a úsporná vláda – Možnosti a odporúčania pre budúci kabinet. Zástupcovia politických strán sa do veľkej miery stotožnili s odporúčaniami štúdie. Z konkrétnych plánovaných krokov prakticky jednohlasne deklarovali vôľu redukovať počet ministerstiev a samostatných postov podpredsedov vlády.

Koncom augusta zorganizoval SGI tlačovú besedu o hodnotení programov politických strán z pohľadu zoštíhlenia a zefektívnenia vládneho kabinetu.

Projekt prispel k posilneniu tlaku na zefektívnenie vládnutia pred parlamentnými voľbami 2002. Medzi konkrétne uskutočnené zmeny patrí zrušenie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR, zlúčenie postov podpredsedov vlády s postami ministrov, obmedzenie princípu krížovej kontroly na ministerstvách a zmeny v zákone o štátnej službe.