Príspevok do diskusie

Ukončený projekt

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť vydáva sériu občasných štúdií interných a externých autorov Príspevky do diskusie, aby stimuloval odbornú i verejnú diskusiu ku konkrétnym témam verejnej politiky. Štúdie nemusia odrážať názory SGI.