Správa o eGovernment, eHealth, eLearning

Ukončený projekt

SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť je členom konzorcia výskumných pracovísk z nových členských štátov EU pripravujúcich správu o stave elektronických služieb vo vybraných oblastiach.

Cieľom správy je zmapovať súčasný stav a perspektívy využitia technológií informačnej spoločnosti v eGovernment – vo verejnej správe, eHealth – v zdravotnej starostlivosti a eLearning – vo vzdelávaní.

Vypracovanie si na základe tendra objednal Inštitút pre prospektívne technologické štúdie (IPTS), súčasť Spoločného výskumného centra (DG JRC) Európskej komisie

Konzorcium vedie maďarské Medinárodné centrum pre hospodársky rast – Európska pobočka (ICEG EC) a členmi v jednotlivých krajinách sú univerzitné i neuniverzitné výskumné pracoviská.

Správy v jednotlivých krajinách budú vypracované v priebehu roka 2006 a bude na ne nadväzovať príprava syntetickej správy pod vedením lídra projektu Dr. Pála Gáspára. Súčasťou procesu prípravy je viacnasobná konzultácia a validácia pripravovaného textu minimálne 15 odborníkmi i praktikmi v daných oblastiach v každej krajine.

Slovenskú správu pripravuje tím interných i externých pracovníkov SGI vrátane Lucie Vagačovej, ktorá sa venuje zdravotnej politike, odborníka na oblasť informačnej spoločnosti a telekomunikačnej politiky Petra Drugu a výkonného riaditeľa SGI Andreja Salnera.

Príprava správy nadväzuje na sériu štúdií Faktory a dopady informačnej spoločnosti vypracovanú konzorciom pod vedením ICEG EC v rokoch 2003-2005.

Autormi finálnej verzie správy eGovernment and eHealth in Slovakia (v angličtine) sú Andrej Salner a Lucia Vagáčová.