Budovanie kapacity v regionálnej štatistike

Ukončený projekt

SGI bolo partnerom Svetovej banky, OECD a CDE na slovenskej časti projektu „Budovanie kapacity v regionálnej štatistike“. V spolupráci s pracovníkmi Infostatu pripravil náš inštitút prvotnú analýzu potrieb užívateľov z radov samospráv v oblasti využívania štatistických údajov. Informácie o medzinárodnom projekte nájdete aj na stránke Svetovej banky.

Štúdia bola prezentovaná na seminári organizovanom Úniou miest Slovenska 27. mája 2002 v Bratislave. Na jej stránke nájdete aj fotografie zo seminára. Účastníkom seminára a ďalším záujemcom ponúkame text štúdie:

Text štúdie a tabuľková príloha.