Zlepšenie komunikácie vlády s občanmi

Ukončený projekt

Cieľom projektu uskutočňovaného v spolupráci s Rozvojovým programom OSN s podporou Fondu Kanady je podporiť efektívnu komunikáciu o verejnej politike Vlády SR s občanmi, posilniť transparentnosť a zodpovednosť, ako aj slobodný prístup občanov k informáciám a podporovať vytváranie a kapacitu inštitúcii pôsobiacich v oblasti komunikácie o verejnej politike.

Výstupom je analýza súčasnej situácie v komunikácii o verejnej politike a neskôr, s využitím medzinárodných skúseností, návrh celkovej komunikačnej stratégie.

Projekt je zameraný na celkovú komunikáciu vlády ako inštitúcie a jeho výstupy majú slúžiť tak súčasnej, ako aj budúcim vládam.

Skrátená verzia štúdie experta na komunikačnú politiku Andreja Školkaya ŠTRUKTURÁLNA A OBSAHOVÁ ANALÝZA KOMUNIKÁCIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA PRELOME ROKOV 2001/2002 pre diskusiu.