Project Generation Facility II

Ukončený projekt

Projekt Project Generation Facility II (PGF II) je implementovaný v regiónoch Slovenska s najväčším počtom samospráv s rómskymi komunitami: Banská Bystrica, Prešov a Košice. Z hľadiska socio-ekonomického postavenia sú to regióny s najvyššou nezamestnanosťou, najnižšou priemernou mzdou a najvyšším počtom osôb poberajúcich sociálne dávky. Projekt PGF II preto obciam, mestám, podnikateľom i MVO bezplatne pomáha pripraviť kvalitné projekty pre získanie štrukturálnych fondov a iných grantových príležitostí. Jedinou podmienkou pre napísanie projektu je ochota robiť projekty v prospech všetkých občanov, vrátane Rómov.

Na vnútroštátnej úrovni má projekt názov: „My s Rómami, Rómovia medzi nami: bezplatné poradenstvo a príprava projektov pre obce“ a na zreteli má niekoľko cieľov a úloh, ktoré sa snaží naplniť. Projekt poskytuje bezplatnú službu pre obce, v ktorých žije Rómska komunita. Pre obce, mestá, podnikateľov i MVO pomáha pripraviť kvalitné projekty pre štrukturálne fondy a iné grantové príležitosti. Podmienkou je príprava projektov v prospech všetkých občanov, vrátane Rómov.

Náš tím:

  • Sleduje výzvy a informuje o možnostiach získania podpory pre partnerské obce a mestá
  • Ponúka možnosti bezplatného školenia v príprave a implementácii projektov
  • V prípade úspechu poskytne bezplatnú pomoc a poradenstvo pri realizácii projektov (komunikácia s riadiacim/sprostredkovateľským orgánom, právne konzultácie, mediácia, pomoc pri verejnom obstarávaní)

Prípadný záujemcovia o konzultáciu o možnostiach spolupráce nás môžu kontaktovať na:

Banskobystrický kraj

Ingrid Kosová, Kultúrne Združenie Rómov Slovenska
ingrid.kosova(zavinac)gmail(bodka)com
tel.č. 0903 551 061

Košický kraj

PhDr. Tomáš Demočko
e-mail: democko.tomas(zavinac)gmail(bodka)com
tel.č.: 0908 260 537

Prešovský kraj

Vladimír Frický, Člověk v tísni Slovensko
vlado.fricky(zavinac)gmail(bodka)com
tel.č. 0949 393 399

Ostatné regióny

Ctibor Koštál a Andrej Salner – Inštitút SGI
kostal(zavinac)governance(bodka)sk, salner(zavinac)governamce(bodka)sk
tel.č. 02 44 636 080

Tímea Stránská – Člověk v tísni Slovensko
timea.stranska(zavinac)peopleinneed(bodka)sk
tel.č. 02 207 194 170

Projekt realizuje Inštitút SGI, Člověk v tísni Slovensko a Kultúrne Združenie Rómov Slovenska s podporou Open Society Institute.