My s Rómami, Rómovia medzi nami.

Ukončený projekt


Projekt „My s Rómami, Rómovia medzi nami: bezplatné poradenstvo a príprava projektov pre obce“ bol implementovaný v regiónoch Slovenska s najväčším počtom samospráv s rómskymi komunitami: Banská Bystrica, Prešov a Košice. Z hľadiska socio-ekonomického postavenia to boli regióny s najvyššou nezamestnanosťou, najnižšou priemernou mzdou a najvyšším počtom osôb poberajúcich sociálne dávky. Projekt PGF II preto obciam, mestám, podnikateľom i MVO bezplatne pomáhal pripraviť kvalitné projekty pre získanie štrukturálnych fondov a iných grantových príležitostí. Jedinou podmienkou pre napísanie projektu bola ochota robiť projekty v prospech všetkých občanov, vrátane Rómov.

Partneri:

Donori: