Veronika Jursová Prachárová

riaditeľka, výskumníčka

S Inštitútom SGI spolupracuje od roku 2015 a od mája 2018 pôsobí ako jeho riaditeľka. Jej hlavným výskumným záujmom sú oblasti ako prístup k informáciám, právny štát a antikorupčné politiky.  Svoje magisterské štúdium z politológie ukončila v roku 2014 na Univerzite Komenského v Bratislave s témou diplomovej práce interdependencia v energetických vzťahoch medzi Litvou a Ruskom. V súčasnosti tam pracuje na svojom PhD. výskume na tému politiky sledovania. Počas svojho štúdia strávila jeden semester na Univerzite Mykolasa Romerisa vo Vilniuse, kde taktiež uskutočnila kvalitatívny výskum na tému energetickej politiky Litvy. Publikovala štúdiu v oblasti energetickej politiky v Geopolitics Journal. Predtým, než začala pôsobiť v SGI, pracovala ako analytička pre think tank Alfa, pričom sa špecializovala na oblasť obrany a bezpečnosti, kybernetickú bezpečnosť, prístup k informáciám a verejné obstarávanie. V 2015 bola členkou tímu výskumníkov uskutočňujúcich rýchly sociálny prieskum (Rapid Social Survey) o dopade vybudovania diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 na zraniteľné skupiny obyvateľstva pre Európsku banku pre obnovu a rozvoj.

Projekty