Úradnícky čin roka

Spolu s Klubom úradníkov dobrej vôle sme sa rozhodli oceniť inovatívne prístupy na úradoch, ktoré si zaslúžia pozornosť a mohli by byť vzorom. Chceme tým povzbudiť aktívnych úradníkov a ukázať verejnosti, aká dôležitá je kvalita ich práce. V roku 2019 a 2020 sme preto odovzdali ocenenie Úradnícky čin roka najinšpirujúcejším z úradníkov.

Kritériá ocenenia:

1. Myslia na používateľov verejných služieb, ich komfort a záujmy
Úrady a úradníci by mali v prvom rade pomáhať občanom. Verejné služby majú byť užitočné, jednoduché a šité na potreby ich užívateľov.

2. Dosahujú výsledky
Najväčší prínos majú pre občanov hmatateľné výsledky. Je preto dôležité dávať si konkrétne ciele. Môže to byť vyššia kvalita životného prostredia, rýchlejšie vybavenie pozemkových úprav či lepšia dostupnosť sociálnych služieb. Zmyslom je napĺňať verejný záujem čo najúčinnejšie.

3. Vznikli a fungujú na princípoch otvorenosti a spolupráce
Svet sa rýchlo mení, stáva sa komplikovanejší a prepojenejší. V takomto prostredí je kľúčová spolupráca – úradníkov, firiem, odborníkov aj širšej verejnosti. Väčším zapojením občanov, firiem, škôl či tretieho sektora štát zvyšuje svoju dôveryhodnosť a získava nové znalosti. Lepšia spolupráca úradníkov navzájom zasa uľahčuje riešenie zložitých problémov, akými sú dôsledky klimatických zmien, zvyšovanie životnej úrovne či boj so sociálnym vylúčením.

4. Reagujú na vývoj v spoločnosti a vo svete, sú inovatívne a moderné
Technologické a spoločenské zmeny kladú na prácu úradníkov čoraz väčšie nároky. Verejnosť ich však často vníma ako tých, ktorí sa o zmenách a trendoch dozvedajú medzi poslednými.

 

Ako prebiehalo odovzdávanie ocenenia v roku 2020:

 

Viac informácii nájdete na www.uradnickycin.sk.

Ďakujeme partnerom a podporovateľom!