Úradnícky čin roka

Spolu s Klubom úradníkov dobrej vôle sme sa rozhodli oceniť inovatívne prístupy na úradoch, ktoré si zaslúžia pozornosť a mohli by byť vzorom. Chceme tým povzbudiť aktívnych úradníkov a ukázať verejnosti, aká dôležitá je kvalita ich práce. V roku 2019 a 2020 sme preto odovzdali ocenenie Úradnícky čin roka najinšpirujúcejším z úradníkov.

Kritériá ocenenia:

1. Myslia na používateľov verejných služieb, ich komfort a záujmy
Úrady a úradníci by mali v prvom rade pomáhať občanom. Verejné služby majú byť užitočné, jednoduché a šité na potreby ich užívateľov.

2. Dosahujú výsledky
Najväčší prínos majú pre občanov hmatateľné výsledky. Je preto dôležité dávať si konkrétne ciele. Môže to byť vyššia kvalita životného prostredia, rýchlejšie vybavenie pozemkových úprav či lepšia dostupnosť sociálnych služieb. Zmyslom je napĺňať verejný záujem čo najúčinnejšie.

3. Vznikli a fungujú na princípoch otvorenosti a spolupráce
Svet sa rýchlo mení, stáva sa komplikovanejší a prepojenejší. V takomto prostredí je kľúčová spolupráca – úradníkov, firiem, odborníkov aj širšej verejnosti. Väčším zapojením občanov, firiem, škôl či tretieho sektora štát zvyšuje svoju dôveryhodnosť a získava nové znalosti. Lepšia spolupráca úradníkov navzájom zasa uľahčuje riešenie zložitých problémov, akými sú dôsledky klimatických zmien, zvyšovanie životnej úrovne či boj so sociálnym vylúčením.

4. Reagujú na vývoj v spoločnosti a vo svete, sú inovatívne a moderné
Technologické a spoločenské zmeny kladú na prácu úradníkov čoraz väčšie nároky. Verejnosť ich však často vníma ako tých, ktorí sa o zmenách a trendoch dozvedajú medzi poslednými.

 

Ako prebiehalo odovzdávanie ocenenia v roku 2020:

 

Viac informácii nájdete na www.uradnickycin.sk.

Ďakujeme partnerom a podporovateľom!

 

Otvárame nominácie na ocenenie Úradnícky čin roka 2023

Do 3. marca môže verejnosť posielať tipy na výnimočné úradnícke iniciatívy, z ktorých odborná porota vyberie ocenených. 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Klub úradníkov dobrej vôle otvárajú nominácie na ocenenie Úradnícky čin roka 2023.

Verejnosť môže organizátorom do 3. marca poslať tipy na inšpiratívne iniciatívy úradníkov, úradníčok alebo úradníckych tímov, ktoré posúvajú Slovensko dopredu. Stačí vyplniť jednoduchý formulár.

Ide už o piaty ročník ocenenia. Kvalitní a profesionálni úradníci pomáhajú zabezpečiť chod nášho štátu. Mali by sme ich podporiť,“ uvádza riaditeľka Inštitútu SGI Veronika Jursová Prachárová. Dodáva, že po minulé roky obdŕžali stovky nominácií.

„Poctivých a kvalitných profesionálov Slovensko potrebuje ako soľ. Takých, ktorým záleží na tom, aby sa aj vďaka nim a ich proaktívnemu prístupu zlepšili služby štátu voči občanom. Výnimoční úradníci a úradníčky existujú, pomôžte nám ich zviditeľniť prihlásením na Úradnícky čin roka,“ vysvetľuje Barbora Belovická z organizačného tímu Klubu úradníkov dobre vôle, ktorý prepája schopných a poctivých profesionálov pracujúcich vo verejných službách.

Vybrané nominácie organizátori zdokumentujú pre porotu, ktorá na slávnostnom podujatí v júni zverejní laureátov a laureátky ocenenia.

„Na Slovensku máme mnoho kvalitných úradníkov a úradníčok, ktorí vykonávajú svoju prácu ako poslanie. Našou snahou je vyzdvihnúť a oceniť ich výnimočné aktivity a prínosy, ktorými skvalitňujú služby verejného sektora a sú tiež inšpiráciou pre ich kolegov a kolegyne vo verejnej službe. Vážime si a podporujeme špičkovú a poctivú prácu našich odborníkov a odborníčok v službách štátu. Ich iniciatívnosť a inovatívne prístupy vo verejnej správe pomáhajú zlepšovať život ľudí na Slovensku,“ hovorí Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktoré nad podujatím prevzalo záštitu.

Výnimočných úradníkov treba vyhľadávať a oceniť, aby sa stali príkladom pre ostatných. To vidím ako dôležité poslanie ocenenia Úradnícky čin roka,“ uviedol porotca Vladimír Špánik zo ZOMOS. Ďalšími členmi poroty šéfredaktor portálu Aktuality.sk Peter Bárdy, výskumníčka Karlovej univerzity Eva Hejzlárová, politická tajomníčka zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Mária Kadrliaková, docentka na Ústave verejnej politiky Katarína Staroňová, ekonóm a historik Andrej Svorenčík a riaditeľka Inštitútu SGI Veronika Jursová Prachárová.

Veríme, že opäť oceníme príbehy, ktoré vynikajú kvalitou, oddanosťou a vášňou k úradníckemu povolaniu, ponúkajúc občanom viac, než je v tejto krajine obvyklé,“ vraví Jursová Prachárová.

Vlani porota ocenila vzdelávací tím Národnej banky Slovenska, ktorý dlhodobo pomáha zlepšiť finančnú gramotnosť ľudí nielen z vylúčených komunít. Za rok 2021 ocenenie získala Silvia Čechová z bratislavského magistrátu, ktorá občanom hlavného mesta zjednodušila platenie dane z nehnuteľnosti.

Záštitu nad ocenením Úradnícky čin roka 2023 prebrala prezidentka SR Zuzana Čaputová a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Medzi partnerov patrí Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Nadačný fond Telekom, Férová Nadácia O2, Aktuality.sk a Websupport.

Viac informácií o ocenení nájdete na www.uradnickycin.sk.