Kvalitný zákon o štátnej službe – podmienka boja s únosom štátu na Slovensku

UKONČENÝ PROJEKT


Hlavným cieľom projektu je prijatie kvalitného zákona o štátnej službe, ktorý bude v roku 2016 prijímaný v NR SR.  Viaceré medzinárodné inštitúcie považujú politizáciu štátnej služby za hlavný problém z hľadiska jej výkonnosti (napr. EK, OECD). Ku kritike sa pridávajú aj akademici a neziskové organizácie. Z odborného pohľadu SGI je situácia v štátnej službe vážna a je jedným zo znakov únosu štátu, ktorý sa zakorenil na Slovensku najmä v poslednej dekáde. Únosom štátu rozumieme schopnosť rôznych skupín ovplyvňovať vo svoj prospech tvorbu verejných politík a rozhodnutí. Súčasná legislatíva v oblasti štátnej služby umožňuje politický vplyv na všetkých úrovniach štátnej služby a podporuje vysokú fluktuáciu štátnych zamestnancov. V kombinácii s nefunkčnými kontrolnými mechanizmami a chýbajúcou kultúrou hodnotenia politík na Slovensku vedie dnešný stav k neefektívnosti a nestabilite systému štátnej služby spolu s neschopnosťou prilákať špičkových odborníkov.

Aktivity projektu sa zameriavajú na:

  1. podnecovanie odbornej diskusie o úlohe štátnej služby
  2. zahrnutie poslancov a poslankýň NR SR v odbornej diskusii a tým ich vzdelávanie v téme ešte pred hlasovaním v NR SR.
  3. informovanie o pozitívnych a negatívnych stránkach nového zákona z odborného hľadiska
  4. prijatie zákona o štátnej službe, ktorý spĺňa vysoké kritéria modernej štátnej služby a prispieva svojim nastavení k boji s únosom štátu.

Prehľad výmien vedúcich pracovníkov na ministerstvách a Úrade vlády SR si môžete stiahnuť tu: Personalne vymeny_ministerstva a UV SR

Celé znenie záverečnej analýzy je dostupné TU.