Monitorujeme naše mesto

Cieľom projektu je zapojiť komunity do overovania podnetov cez Odkaz pre starostu v Bratislave. Vylepšíme aplikáciu tak, aby verejnosť mohla zjednodušene overovať stav podnetov. Rovnako spropagujeme a uskutočníme dve podujatia, na ktorých budú súťažiť o čo najvyšší počet overení a víťazné tímy odmeníme.

S novou pandémiou koronavírusu sme sa museli nanovo naučiť „chodiť“ vo verejných priestranstvách, a to s dvojmetrovými rozostupmi a respirátormi. Mnohí z nás si počas lockdownu viac užívame náš pobyt vonku, pričom si aj viac všímame kvalitu verejného priestranstva. Projekt reaguje na aktuálnu pandemickú situáciu a umožňuje jednotlivcom prispievať k skrášľovaniu nášho okolia aj v časoch obmedzení. Chceme zapojiť komunity v rámci všetkých mestských častí Bratislavy do overovania stavu podnetov prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu (OpS). 

Prvou aktivitou projektu je preto vylepšenie funkcionality overovania stavu podnetov, keďže v Bratislave sú tisícky „zabudnutých“ podnetov, ktoré sú často vyriešené alebo neaktuálne. V súčasnosti môžu užívatelia OpS pristupovať k overovaniu, avšak aplikácia má v tomto smere veľa nedostatkov. Vo vylepšenej aplikácii by si mohli užívatelia zvoliť viac typov statusov a kategórií podnetov, ktoré by sa im na mape zobrazili. Filtráciu by sme rozšírili aj o možnosť zvoliť si rozsah dátumov, kedy bol podnet na portál zadaný. Ďalšou novinkou by bola možnosť pridávať viac ako len jednu fotografiu v rámci diskusie, čo sa dá využívať najmä pri overovaní stavu podnetov. Taktiež by sme rozšírili nastavenia notifikácii a užívatelia by si mohli sami zvoliť či chcú dostavať notifikácie mailom, alebo len v aplikácii a taktiež či chcú byt zvlášť informovaní o komentároch/aktualizáciach, odpovediach samosprávy či zmene statusu.

Druhou aktivitou projektu je propagácia a uskutočnenie dvoch jednodňových podujatí s názvom “Monitorujeme naše mesto”. Podujatia „Monitorujeme naše mesto“ budú spočívať v tímovom monitoringu vo verejných priestranstvách prostredníctvom overovania podnetov zadaných cez portál OpS. Podnety sa budú overovať cez vylepšenú aplikáciu priamo cez mapu, kde sú podnety zobrazené podľa ich lokality a bude ich možné filtrovať podľa kategórie, aktuálneho statusu a dátumového rozsahu. Podnety budú overované prostredníctvom vloženia fotografie/fotografií aktuálneho stavu podnetu do diskusie.

V rámci podujatia “Monitorujeme naše mesto” budú vytvorené monitorovacie tímy (1-5 súťažiacich v tíme), ktorých zloženie môže byť rôzne – komunita, priatelia, rodiny, páry, ale aj jednotlivci, vďaka čomu je projekt flexibilný aj vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorú je ťažké predvídať. Jednotlivé tímy budú mať v aplikácií vytvorené súťažiace účty, vďaka čomu bude možné zistiť, koľko podnetov sa každému tímu podarilo overiť. Následne bude po každom z dvoch podujatí vybraný jeden víťazný tím, ktorý bude ocenený.

OpS je občanmi najviac využívaný v samosprávach, ktoré s ním aktívne pracujú. Napriek tomu, že je mesto Bratislava na najvyššej priečke v počte podnetov a taktiež aj užívateľov, stále je mnoho ľudí, ktorí o možnostiach, ktoré portál poskytuje nevedia. Tento projekt bude preto slúžiť aj na celkovú propagáciu portálu.

Vďaka projektu sa dosiahne efektívnejšia participácia verejnosti na overovaní stavu podnetov cez Odkaz pre starostu. Umožní sa tak aktualizovanie informácií o všetkých podnetoch od roku 2010 v Bratislave. Napriek pandémií verejnosť dostane priestor, aby aktívne participovala na zlepšovaní svojho okolia. Rovnako sa projektom podporí spolupráca a budovanie dobrých susedských vzťahov vďaka spoločnému záujmu, ktorým je práve dôležitosť verejných priestranstiev v našich každodenných životoch.

Veríme, že projekt bude mať dosah nielen na užívateľov portálu, ale taktiež sa dostane do povedomia širokej verejnosti. Možno aj vďaka nemu lepšie spoznajú svoje okolie a komunitu, v ktorej žijú.

Na realizáciu projektu bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy.

Donori: