Nový model fungovania mestských firiem – kontrola, transparentnosť, profesionalizácia

Ukončený projekt 

 

 

Viac informácií o doterajších zisteniach výskumníkov sa môžete dozvedieť tu:

O mestských firmách a ich problémoch

O kontrole v mestských firmách

O politizácií mestských firiem

O riadení mestských firiem

Celé znenie odporúčaní pre mestskú firmu TEKOS, spol. s.r.o. v Malackách, si môžete pozrieť TU.

TU nájdete manuál, ktorý naši výskumníci vypracovali k mestským firmám. A TU aj  informácie z tlačovej konferencie usporiadanej pri príležitosti predstavenia manuálu.


Kontrola mestských firiem - infografika

 

Projekt je zameraný na analýzu spôsobu obsadzovania pozicií v riadiacich a kontrolných orgánoch mestských firie a možností ich kontroly. Mestské firmy trpia nedostatkom kontroly zo strany verejnosti a poslancov, čo sa prejavuje politickými obchodmi a obsadzovaním dôležitých výkonných postov straníckymi nominantmi. Projekt zbiera dáta v 50 samosprávach SR, analyzuje spôsob obsadzovania pozícií v riadiacich a kontrolných orgánoch mestských firiem a rozsah ich kompetencií. Po zverejnení zistení sa navrhne správny model fungovania firiemtak, aby ich zastupiteľstvá účinne kontrolovali a aby ich profesionálni manažéri riadili v súlade s verejným záujmom. V dvoch samosprávach bude nový model pilotne zavedený. Lokálni poslanci z celej SR budú mať prístup k vytvorenému know-how a budú ho môcť adoptovať do svojich samospráv.

 

Politizácia mestských firiem_infografika


Partneri: