Podpora nástrojov priamej demokracie v Bielorusku – REBEL

Ukončený projektZámerom projektu REenforcing direct democracy in BELarus (REBEL) je podpora rozšírenia legálnych a ústavných práv občanov a občaniek Bieloruska pri zvyšovaní participácie na lokálnej úrovni, s dôrazom na presadzovanie miestnych referend a petícií. Projekt zdieľa skúsenosti krajiín V4 v oblasti participácie na lokálnej úrovni a buduje kapacitu rôznych aktérov v Bielorusku.

Projekt bol zahájený 1.apríla 2017.

O jednotlivých aktivách vás budeme informovať na našej webstránke ako aj Facebookovom profile.

Projektoví partneri:
Viešoji įstaiga Smulkaus verslo dirbtuvė
Siec obywatelska – Watchdog Polska
Transparency International Magyarország Alapítvány
Transparency International – Česká republika

Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom a Ministerstvom zahraničných vecí Holandského kráľovstva

Partneri: