Transparentné a efektívne nakladanie so štátnymi nehnuteľnosťami

Ukončený projekt

Štát spravuje nehnuteľnosti za stovky miliónov eur, no o tom, ako efektívne to robí, vieme veľmi málo. Z čiastkových analýz je zrejmé, že existujúce kapacity nie sú úplne využívané, no napriek tomu sa prenajímajú ďalšie a ďalšie priestory. Média navyše v minulosti viackrát upozornili na prepojenie prenajímateľov na vládne strany. Predpokladáme, že sa štát nielenže nespráva ako dobrý hospodár, ale aj vytvára netransparentné prostredie, ktoré môže byť ľahko zneužité.

Nakoľko doposiaľ nie je dostatočne zmapované nakladanie so štátnym majetkom, cieľom projektu je vypracovanie komplexnej analýzy využitia a nákladnosti nehnuteľností vo vlastníctve štátu a prenájmu nehnuteľností od tretích strán so zameraním sa na ministerstvo dopravy a výstavby, ministerstvo kultúry a ministerstvo financií. Okrem otvorenia verejnej diskusie a načrtnutia možností na zlepšenie sa pokúšame znížiť existujúcu informačnú asymetriu a umožniť tým lepšiu verejnú kontrolu.


Ako zlepšiť evidenciu majetku štátu? Blog na túto tému napísal junior výskumník Inštitútu SGI Martin Brezina.

Ako by mohla vyzerať mapa štátnych nehnuteľností? Na to sa môžete pozrieť v tejto mape, ktorú vypracovali naší výskumníci.

TU nájdete zhrnutie semináru, ktorý sme zorganizovali pri prezentácií výsledkov.

A TU nájdete celé znenie publikácie, ktorá vznikla ako záverečný výstup tohto projektu.

Partneri: