Zvýšenie kvality verejnej debaty a rozoznávania neprávd v predvolebnej kampani a po nej

Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť verejnosti o pravdách a nepravdách v politických diskusiách a prispieť tým k posilneniu demokracie. Okrem overovania výrokov využijeme databázu Demagóg.SK so 14.000 tvrdeniami a identifikujeme, 1) či majú politici pred voľbami väčšie sklony hovoriť nepravdu ako po nich, 2) ktoré témy sú najnáchylnejšie na zavádzanie, 3) najčastejšie argumentačné fauly a tzv. „red-flagy“ – podozrivé techniky argumentácie. Vychádzajúc zo zistení výskumu pripravíme popularizačné publikácie a kampaň s dôrazom na jednu z najzraniteľných skupín na dezinformácie – študentov z regiónov ohrozených extrémizmom. Uskutočníme pre nich školenia, na ktorých dostanú naše publikácie.
Projekt je realizovaný s podporou Fondu pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis.

Demagóg.SK vydal príručku o argumentačných chybách politikov

Factcheck Demagog.SK sa v publikácii Argumentačné triky chyby” zameral na príklady zavádzajúcich a nepravdivých tvrdení v politických diskusiách. Na štrnástich konkrétnych výrokoch politikov z opozície aj koalície ilustruje najčastejšie argumentačné fauly, ako je napríklad porovnávanie neporovnateľného alebo kritika niečoho, čo v skutočnosti nezaznelo.

„Je dôležité, aby sme kriticky nazerali na každé tvrdenie (nielen) politikov. O to viac, že k niektorým argumentačným chybám dochádza neúmyselne.” zdôrazňuje Veronika Prachárová, autorka priručky a riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý projekt Demagog.SK zastrešuje. „V Demagog.SK overujeme výroky politikov desať rokov, rozhodli sme sa preto tie najaktuálnejšie zavádzania a nepravdy politikov z celého spektra zhrnúť a zrozumiteľne vysvetliť, čo na nich nesedí a prečo. Spolu s odkazmi na podobné výroky je to až 40 príkladov.”

Príručku o argumentačných fauloch ponúkli stredným školám v regiónoch ohrozených extrémizmom a školám, kde učitelia aktívne pracujú so žiakmi na rozvoji kritického myslenia. Záujem škôl nás príjemne prekvapil. Školám vieme poslať len 200 kusov, mali však záujem o viac ako 400,” vysvetľuje Pavol Lacko, projektový manažér Demagog.SK a druhý z autorov príručky. „V budúcnosti preto chystáme jej aktualizáciu a crowdfundingovú kampaň, aby sme ju mohli poslať na všetky školy, ktoré ju chcú využiť na výučbu práce s informáciami.”

Súčasťou príručky sú aj všeobecné rady a tripy, kedy pri nielen politických diskusiách spozornieť, zamyslieť sa a overiť si informáciu.

Teším sa, že vzniká publikácia, ktorá nám všetkým a hlavne študentom pomôže odhaliť rôzne argumentačné triky a fauly,” hovorí o príručke Tomáš Kriššák, ktorý sa zaoberá bojom proti dezinformáciam. „Poznať stratégiu toho, ako tieto techniky a manipulácie vznikajú, je najlepším spôsobom, ako si vytvoriť mentálnu imunitu a vedieť ich do budúcna odhaliť a nenechať sa nimi manipulovať.”

„Príručka nielen že pomenúva jednotlivé problémy, ale aj k nim uvádza priame a konkrétne príklady. Vďaka tomu je možné oveľa lepšie porozumieť, ako politici využívajú rôzne argumentačné stratégie, na základe ktorých to občas môže vyzerať, že pravdu majú, hoci tomu tak nie je, dodáva Marek Mach zo združenia Mladí proti fašizmu, ktoré sa venuje téme boja proti extrémizmu medzi mládežou.

Publikácia „Argumentačné triky chyby” vznikla vďaka podpore Fondu pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis. V elektronickej podobe si ju môžete prečítať na stránke Demagog.SK.