Demagóg.sk a voľby

Najväčšou výzvou pre fact-checkingový projekt Demagog.sk v roku 2023 sú predčasné parlamentné voľby v septembri 2023. V mesiacoch predchádzajúcich voľbám sa preto budeme venovať nielen factchecku diskusných relácii, kampaní a predvolebných diskusií, ktoré sú stále dôležitým sledovaným nástrojom. Chceme sa zamerať aj na monitoring dezinformácii, ktoré používajú politickí aktéri v záujme získania čo najviac hlasov, pretože túto praktiku a s ňou spojené znižovanie dôvery v inštitúcie a štát považujeme za nebezpečné pre demokraciu.

Počas jednej relácie overujeme približne 20 až 25 výrokov politikov. V pravidelných týždenných reláciách počas roku 2023, ale aj predvolebných špeciáloch tak predpokladáme, že overíme aspoň 500 výrokov. Na overení jedného výroku pracuje vždy stážista – dobrovoľník, kontroluje ho junior analytik a je zodpovedný za jeho výslednú podobu, tú ešte upravuje senior analytik.

Počas predvolebnej kampane budeme overovať aj vyjadrenia politikov v médiách a na sociálnych sieťach, k čomu je potrebný aj ich monitoring a vyberanie spravodajsky zaujímavých výrokov. Výstupy z factchecku budeme ďalej spracovávať do statusov na sociálne siete, článkov pre médiá alebo iných foriem, aby sme zasiahli čo najširšie publikum.

Donori: