Ctibor pôsobil v Inštitúte SGI od roku 2007, v rokoch 2008-18 zastával pozíciu jeho riaditeľa. Hlavnými okruhmi aktivít, ktorým sa venoval boli analýzy a výskum v oblasti transparentnosti, sociálnej inklúzie, samosprávy, modernizácie verejnej správy a vzdelávacej politiky s dôrazom na reformu základného a stredného školstva. Vo viacerých oblastiach pôsobil aj ako projektový manažér. Svoj prvý vysokoškolský titul získal zo psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v roku 2008 dokončil magisterské štúdium politológie s diplomovou prácou venujúcou sa štrukturálnym fondom EÚ. V roku 2012 ukončil na Hertie School of Governance v Berlíne dvojročný Executive Master program so zameraním na manažment v oblasti verejnej politiky. Od januára do decembra 2018 pôsobil v Rade pre štátnu službu. V decembri 2018 nastúpil na magistrát hlavného mesta Bratislavy na pozíciu riaditeľa.

Projekty