Správni kandidáti

Ukončený projekt


Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili komunálne voľby. Do volených funkcií sa pravidelne hlásia tisícky kandidátov a kandidátiek s ambíciou ovlyvňovať verejné dianie. Zorientovať sa v tom, aké sú ich záujmy, je náročné. O to viac, že celoslovenské médiá majú obmedzené možnosti informovať o komunálnej politike a mnohé lokálne médiá sú zase financované z rozpočtu miest, čím strácajú dôležitú nezávislosť a objektivitu. Kampaň Správni kandidáti vznikla preto, aby vám uľahčila výber. Pre kandidátov a kandidátky do volených funkcií sme navrhli 9 opatrení, ktoré majú predpoklady prispieť k tomu, aby slovenské mestá a obce fungovali lepšie, efektívnejšie a otvorenejšie. Navrhnuté opatrenia reagovali na často sa vyskytujúce nedostatky a problémy vo fungovaní miest a obcí. Kandidáti a kandidátky na volených zástupcov miest a obcí mali možnosť sa prostredníctvom kampane Správni kandidáti zaviazať, že v prípade zvolenia budú tieto opatrenia presadzovať. Tím projektu Správnikandidáti.sk v súčasnosti sleduje, či a ako zvolení kandidáti a kandidátky držia svoje slovo a robia všetko pre to, aby sa opatrenia, ku ktorým sa prihlásili, dostali v ich mestách a obciach do života.