Koľko stoja štát právne služby?

Ukončený projekt

Od marca do novembra 2014 sme zisťovali koľko stoja štát právne služby a ku komu peniaze putujú. Našim cieľom je sprehľadniť informácie o čerpaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu zverejnením aktuálneho stavu výdavkov štátu v oblasti poskytovania právnych služieb zo strany advokátskych kancelárii. Zároveň  sme preskúmali personálne prepojenie advokátskych kancelácií s osobami pracujúcimi v rezortoch, ktoré zmluvy uzatvárajú. Prehľadný tok verejných prostriedkov spolu s jasnou vlastníckou štruktúrou dodávateľov služieb považujeme za základný predpoklad zmenšovania priestoru pre korupciu. Výstupom projektu je výskumná správa a atraktívna interaktívna mapa zobrazujúca hlavné zistenia.

Projekt podporil Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis.