Hlas Slovenska v Bruseli

Ukončený projekt

Hlavným cieľom projektu bolo analyzovať ako sa dnes darí Slovensku presadzovať svoje záujmy na úrovni EÚ. Projekt skúmal ako sú občania Slovenska úspešní v presadzovaní sa do inštitúcií Európskej únie a ako sa využíva potenciál ľudí pracujúcich v EÚ inštitúciách na presadenie slovenských záujmov a ako by sa dal súčasný stav zlepšiť.

Po analýze dokumentov a rozhovoroch s celým spektrom zainteresovaných záujmových skupín na Slovensku, v Bruseli a Luxemburgu výskumný tím pripravil podrobnú správu.

Správa má tri základné časti: 

– popisuje súčasný stav v presadzovaní sa občanov SR do inštitúcií EÚ a ako sa rozvíja spolupráca s ľuďmi, ktorí tam už pracujú,

– identifikuje hlavné problémy

– ponúka riešenia ako súčasnú situáciu zlepši

Správa bola prezentovaná na konferencii, ktorá sa uskutočnila dňa 29. júna 2007 v Bratislave. Prezentáciu, ktorá na projekte odznela si môžete stiahnuť tu.

Projekt bol financovaný Veľvyslanectvom spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave.