Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013

Ukončený projekt

On-line poradenstvo pre mimovládne organizácie v oblasti čerpania zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ 2007-2013.

SGI poskytovalo v rámci projektu Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013 poradentstvo zamerané na:

– možnosti mimovládneho sektora čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ

– podozrenia z netransparentných postupov pri výbere či implementácii projektov.

Projekt Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013, ktorý SGI realizovalo od apríla 2007, bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Projekt reagoval na nízku úspešnosť čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov zo strany mimovládneho neziskového sektora. Bol zameraný na zvýšenie jeho úspešnosti pri čerpaní týchto prostriedkov a zvýšenie transparentnosti a kontroly vynakladania prostriedkov v rôznych oblastiach čerpania štrukturálnych fondov EÚ.

Analýzu Mimovládne neziskové organizácie na Slovensku a štrukturálne fondy EÚ si môžete stiahnuť TU.