Veronika Hincová Frankovská

Veronika pôsobila v SGI od roku 2013 do roku 2016 . Bakalárske štúdium absolvovala na Masarykovej univerzite v Brne v odbore medzinárodných vzťahov a žurnalistiky so špecializáciou na komunikačné a mediálne štúdiá. V štúdiu pokračovala v odbore medzinárodných vzťahov na Durham University, kde získala titul MA so špecializáciou na Blízky východ. V SGI sa venovala komunikačnej stratégii a projektu Demagog.sk.