Veronika Hincová Frankovská

PR manažérka

Veronika pôsobila v SGI od roku 2013 do roku 2016 ako analytička a neskôr projektová manažérka Demagog.sk. Po materskej dovolenke opäť nadviazala na svoje predchádzajúce pôsobenie v pozícii PR manažérky Inštitútu. V roku 2021 opäť prevzala vedenie projektu Demagog.sk. Bakalárske štúdium absolvovala na Masarykovej univerzite v Brne v odbore medzinárodných vzťahov a žurnalistiky so špecializáciou na komunikačné a mediálne štúdiá. V štúdiu pokračovala v odbore medzinárodných vzťahov na Durham University, kde získala titul MA so špecializáciou na Blízky východ.

Projekty