Pavol Lacko

analytik, projektový manažér

Vyštudoval politológiu na Freie Universität v Berlíne. Sedem rokov robil investigatívu v Aliancii Fair-play. Venoval sa najmä súdnictvu,
zdravotníctvu a štátnym IT projektom. Od septembra 2019 do decembra 2021 viedol v SGI fact-checkingový portál Demagog.sk, dnes sa venuje školeniam v oblasti kritického myslenia. Popritom pomáha rozvíjať ocenenie Biela vrana.

Projekty