Pavol Lacko

analytik, projektový manažér

Vyštudoval politológiu na Freie Universität v Berlíne. Sedem rokov robil investigatívu v Aliancii Fair-play. Venoval sa najmä súdnictvu,
zdravotníctvu a štátnym IT projektom. Od septembra 2019 vedie v SGI fact-chekingový portál Demagog.sk. Popritom pomáha rozvíjať ocenenie Biela vrana.