Demagog.SK


Prezentácia názorov v rámci verejného priestoru môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Prostredníctvom blogov, sociálnych sietí či osobne. Politici majú pre svoju komunikáciu vyhradené špeciálne prostriedky, bežným občanom neprístupné – diskusné relácie. Ich účelom by mala byť komunikácia politických programov, debata a diskusia o aktuálnych otázkach, ktoré sú pre spoločnosť podstatné a dôležité. V týchto diskusiách hrajú kľúčovú úlohu moderátori, ktorí ich majú viesť a zastupovať svojou prítomnosťou kritické premýšľanie nad predkladanými tvrdeniami.

V slovenských politických diskusiách zlyhávajú ako politici, tak moderátori. Politici často operujú informáciami, ktoré sú skreslené, účelovo vytrhávané z pôvodných kontextov, neúplné alebo priamo klamlivé. Moderátori o tom často nevedia, pretože im chýbajú informácie a nedokážu efektívne, jednoznačne a v krátkom čase oponovať. Cieľom projektu Demagog.SK je v istom zmysle doplniť túto chýbajúcu prácu moderátorov, ako aj upozorňovať na manipulatívne narábanie s faktami zo strany politikov. Preto sledujeme politické diskusie a overujeme nakoľko sú informácie, ktoré v nich odznejú, v súlade s realitou.

Demagog.SK nemá monopol na pravdu. Zmyslom projektu je v prvom rade zvýšiť informovanosť verejnosti a prípadne dávať podnet k rozprúdeniu (verejnej) debaty o skutkovej podstate vyhlásení politikov. Pri našej práci vychádzame z verejne dostupných zdrojov, na základe ktorých tvrdenia politikov overujeme. Zmyslom toho je ukázať, koľko z toho, čo politici v reláciách tvrdia, by mali možnosť overiť si bežní ľudia, ak by na také niečo mali čas. Demagog.SK má dobrovoľnícky a neziskový charakter, je otvorený príspevkom a podnetom od kohokoľvek. Naše kapacity (ľudské a finančné) a informačné zdroje sú obmedzené. Preto, ak niektoré naše informácie budete považovať za nedostatočné a neúplné, ste vítaní prispieť do diskusie a doplniť obsah našich stránok.

V prípade, ak budete chcieť k tejto práci niečím prispieť, napíšte prosím na demagog@institutsgi.sk.

Demagog.SK vznikol ako dobrovoľnícka a nezávislá iniciatíva Mateja Hrušku a Ondreja Luntera, študentov Masarykovej univerzity v Brne, a bol oficiálne spustený 3. marca 2010. Relácie sme začali s nepravidelnou periodicitou overovať už od začiatku roka 2010. Do septembra 2010 nám s prácou na overovaní externe pomáhali spolupracovníci Peter Ondriaš, Andrej Schulcz alebo Lukáš Lehotský. Bývalými spolupracovníkmi projektu a tvorcami obsahu portálu boli Richard Turcsányi, Tibor Javorek, Tomáš Madleňák, Barbora Urbanová, Barbora Porubská, Barbora Belovická a Lenka Zagibová.

Od konca roka 2010 je projekt organizačne zastrešený Inštitútom SGI, ktorý zabezpečuje organizačné a finančné potreby, technickú podporu a tím stážistov podieľajúcich sa na tvorbe projektu. Inštitút SGI do obsahu stránky nezasahuje. Zodpovednosť za výslednú podobu overených relácií majú v súčasnosti Veronika Hincová Frankovská, Tobiáš Janko, Kristína Janačková, Stanislav Baluch, Kamila Kvasnicová a Timotej Kováčik. Zo strany Inštitútu SGI je za Demagog.SK projektovo zodpovedná Veronika Hincová Frankovská, v minulosti to bol Pavol Lacko, Matúš Sloboda, Lenka Galetová, Ján Tvarožný a Marián Kišďurka.

SGI nám tiež pomáha zabezpečiť ľudské kapacity potrebné na prácu v podobe stážistov, ktorí sú zodpovední za vyhľadávanie dát potrebných pre overovanie. Vážime si taktiež spoluprácu s Filozofickou fakultou a Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a Fakultou sociál, ktoré sú zásobárňou analytikov pre projekt.

Donori: