Demagog.SK


Prezentácia názorov v rámci verejného priestoru môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Prostredníctvom blogov, sociálnych sietí či osobne. Politici majú pre svoju komunikáciu vyhradené špeciálne prostriedky, bežným občanom neprístupné – diskusné relácie. Ich účelom by mala byť komunikácia politických programov, debata a diskusia o aktuálnych otázkach, ktoré sú pre spoločnosť podstatné a dôležité. V týchto diskusiách hrajú kľúčovú úlohu moderátori, ktorí ich majú viesť a zastupovať svojou prítomnosťou kritické premýšľanie nad predkladanými tvrdeniami.

V slovenských politických diskusiách často zlyhávajú ako politici, tak moderátori. Politici často operujú informáciami, ktoré sú skreslené, účelovo vytrhávané z pôvodných kontextov, neúplné alebo priamo klamlivé. Moderátori o tom často nevedia, pretože im chýbajú informácie a nedokážu efektívne, jednoznačne a v krátkom čase oponovať. Cieľom projektu Demagog.SK je v istom zmysle doplniť túto chýbajúcu prácu moderátorov, ako aj upozorňovať na manipulatívne narábanie s faktami zo strany politikov. Preto sledujeme politické diskusie a overujeme nakoľko sú informácie, ktoré v nich odznejú, v súlade s realitou.

Demagog.SK nemá monopol na pravdu. Zmyslom projektu je v prvom rade zvýšiť informovanosť verejnosti a prípadne dávať podnet k rozprúdeniu (verejnej) debaty o skutkovej podstate vyhlásení politikov. Pri našej práci vychádzame z verejne dostupných zdrojov, na základe ktorých tvrdenia politikov overujeme. Zmyslom toho je ukázať, koľko z toho, čo politici v reláciách tvrdia, by mali možnosť overiť si bežní ľudia, ak by na také niečo mali čas. Demagog.SK má dobrovoľnícky a neziskový charakter, je otvorený príspevkom a podnetom od kohokoľvek. Naše kapacity (ľudské a finančné) a informačné zdroje sú obmedzené. Preto, ak niektoré naše informácie budete považovať za nedostatočné a neúplné, ste vítaní prispieť do diskusie a doplniť obsah našich stránok.

V prípade, ak budete chcieť k tejto práci niečím prispieť, napíšte prosím na demagog@institutsgi.sk.

Demagog.SK vznikol ako dobrovoľnícka a nezávislá iniciatíva Mateja Hrušku a Ondreja Luntera, študentov Masarykovej univerzity v Brne, a bol oficiálne spustený 3. marca 2010. Relácie sme začali s nepravidelnou periodicitou overovať už od začiatku roka 2010. Do septembra 2010 nám s prácou na overovaní externe pomáhali spolupracovníci Peter Ondriaš, Andrej Schulcz alebo Lukáš Lehotský. Bývalými spolupracovníkmi projektu a tvorcami obsahu portálu boli Richard Turcsányi, Tibor Javorek, Tomáš Madleňák, Barbora Urbanová, Barbora Porubská, Barbora Belovická a Lenka Zagibová.

Od konca roka 2010 je projekt organizačne zastrešený Inštitútom SGI, ktorý zabezpečuje organizačné a finančné potreby, technickú podporu a tím stážistov podieľajúcich sa na tvorbe projektu. Inštitút SGI do obsahu stránky nezasahuje. Zodpovednosť za výslednú podobu overených relácií majú v súčasnosti Veronika Hincová Frankovská, Tobiáš Janko, Kristína Janačková, Stanislav Baluch, Kamila Kvasnicová a Timotej Kováčik. Zo strany Inštitútu SGI je za Demagog.SK projektovo zodpovedná Veronika Hincová Frankovská, v minulosti to bol Pavol Lacko, Matúš Sloboda, Lenka Galetová, Ján Tvarožný a Marián Kišďurka.

SGI nám tiež pomáha zabezpečiť ľudské kapacity potrebné na prácu v podobe stážistov, ktorí sú zodpovední za vyhľadávanie dát potrebných pre overovanie. Vážime si taktiež spoluprácu s Filozofickou fakultou a Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a Fakultou sociál, ktoré sú zásobárňou analytikov pre projekt.

Demagog.sk nahráva podcast: Nezablúďme v bludoch

Nahrali sme pre vás podcast Nezablúďme v bludoch, v ktorom sa pozriete do zákulisia overovania politických výrokov Demagog.sk.

Vypočuť si ho môžete napríklad na Spotify, Google Podcasts alebo Podbeane.

Podcasty nahrávame vďaka podpore Férovej nadácie O2. Sme zvedaví na spätnú väzbu, napíšte nám na demagog@institutsgi.sk!

 

Donori: