Miroslav Beblavý

Je spoluzakladateľom Inštitútu SGI a čestným členom valného zhromaždenia Inštitútu SGI. V organizácii pôsobil od roku 2001 do roku 2002 a následne od roku 2006 do roku 2010. Od júla 2010 je poslancom Národnej rady SR.

Čestný člen valného zhromaždenia nemá rozhodovacie kompetencie v zmysle článku IV. bod 4  v znení „Člen SGI, ktorý vykonáva politickú aktivitu, konkrétne je funkcionárom politickej strany na celoštátnej úrovni, nominantom politickej strany alebo je verejným činiteľom podľa ústavného zákona č.357/2004, čl.2, ods. 1, s výnimkou písmen p) a r) sa nezúčastňuje žiadnej aktivity občianskeho združenia, nezasahuje do riadenia združenia a nevystupuje v mene združenia.“

Okrem Inštitútu SGI pôsobil na Ústave verejnej politiky a ekonómie FSEV UK. V rokoch 2002-2006 bol štátnym tajomníkom na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Venuje sa najmä témam trhu práce, verejných financií, vzdelávacej politiky a modernizácie verejnej správy. Magisterské a doktorandské štúdium absolvoval na University of St Andrews v Škótsku. Je autorom viacerých odborných článkov a kníh. Okrem akademickej práce sa venoval aj konzultačným službám napríklad pre Svetovú banku, OECD či britské Ministerstvo pre rozvojovú pomoc.

Projekty