Michaela Bednárik

Svoje pôsobenie v Inštitúte SGI odštartovala v roku 2009 dvojmesačnou stážou. Po jej absolvovaní zostala v inštitúte pracovať ako výskumníčka a projektová manažérka. Vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave, verejnú politiku na Univerzite v Yorku a medzinárodné vzťahy na Inštitúte medzinárodných vzťahov v Barcelone (v rámci Erasmus Mundus – Masters Program in Public Policy ). Zaujíma sa o verejnú politiku v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie, migrácie a o otázky právneho štátu.

Projekty