Martin je absolventom politológie na Univerzite Komenského v Bratislave, v súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave verejnej politiky FSEV UK. Špecializuje sa na lokálnu samosprávu, v tejto oblasti je aj autorom niekoľkých akademických prác venujúcich sa napr. transparentnosti samospráv, nezávislým hnutiam v samosprávach či poslaneckým klubom v lokálnych zastupiteľstvách. V minulosti pôsobil v organizácii Transparency International Slovensko, či v ďalších mimovládnych organizáciách venujúcich sa oblasti ľudských práv a boja s diskrimináciou (Inštitút pre medzikultúrny dialóg, Ľudia proti rasizmu). V SGI pôsobil od mája 2015 do decembra 2020 ako projektový manažér Odkazprestarostu.sk.