O mestských firmách a ich problémoch

50 najväčších samospráv na Slovensku má majetkový vklad až v 251 obchodných spoločnostiach, pričom v 187 z nich ide o aspoň pätinový podiel.

Činnosť mestských firiem

Až 106 aktívnych firiem, ktoré dosiahli podľa posledných účtovných závierok obrat spolu takmer 300 miliónov ročne. Pre predstavu, ide o takú veľkú sumu, akú napríklad minú všetky verejné budovy ročne na energiu. Je pritom nutné poznamenať, že obrat nie je najlepším ukazovateľom toho, s akým majetkom firmy hospodária, keďže veľkú časť ich majetku nezriedka tvorí množstvo nehnuteľností.

Mestá využívajú svoje firmy na zabezpečovanie širokej palety služieb. Okrem bežných činností ako správa bytov a iných nehnuteľností, technických služieb, mestských lesov či mestskej televízie medzi nimi nájdeme aj hotel, rekreačné zariadenie, či hokejový klub.

Kontrola mestských firiem je obmedzená

Napriek tomu, že samosprávy disponujú v obchodných spoločnostiach svojimi majetkovými podielmi, možnosti verejnej kontroly nakladania s týmito prostriedkami (zvlášť pri firmách s menej ako stopercentným podielom obcí) alebo len získanie základných informácií o ich chode sú v realite stále veľmi obmedzené. Dokonca aj pri jednoduchej žiadosti o priame sprístupnenie zakladateľských dokumentov firiem, ktoré sú vlastnené iba samosprávami, nám vyhovelo menej ako 60 percent podnikov. Pre viac informácií o kontrole mestských firiem kliknite SEM.

Politici a mestské firmy

Treba zdôrazniť, že ani personálne obsadenie týchto podnikov nebýva zo strany verejnosti veľmi kontrolované. Nakoľko v súčasnosti neexistuje ani dostatočná kontrola zo strany mestských poslancov, bežne dochádza prostredníctvom mestských firiem k politickým obchodom a k obsadzovaniu dôležitých výkonných postov politickými nominantmi. Pre viac informácií o politikoch v mestských firiem kliknite SEM. Politizácia však nemusí znamenať len priamu účasť politikov v orgánoch mestských firiem, ale aj dosadenie “svojich” ľudí bez potrebnej kvalifikácie či skúseností. Pozreli sme sa preto aj na to, ako často vyberajú svoje vedenie mestské firmy prostredníctvom výberových konaní. Detaily nájdete TU.

Ako mestské firmy (ne)odpovedajú

Pár zaujímavostí z odpovedí mestských firiem a miest na naše infožiadosti (mestská firma nemôže podľa zákona vydať rozhodnutie o nesprístupnení, musí to spraviť jej zakladateľ – mesto):

Picture_a

Picture_b

Picture_c

Picture_d

Picture_e

Snímka obrazovky 2017-06-11 o 17.25.46

Dataset, kde nájdete všeobecné informácie o mestských firmách, si môžete stiahnuť TU.