Kto riadi mestské firmy?

Mestské firmy by mali poskytovať obyvateľom služby v čo najvyššej kvalite a za čo najlepšiu cenu. To sa však dá dlhodobo zabezpečiť, len vtedy, ak je ich vedenie stabilné a v rukách skúsených odborníkov. Ako ukázal náš predošlý výskum, do roka po konaní komunálnych volieb dochádza k rozsiahlym výmenám štatutárov mestských firiem. Stabilita vedenia ako aj zabezpečenie kontinuity zaužívaných postupov sú teda otázne. Ako presne sa obsadzujú vedúce pozície a ako sa zaručuje odborná zdatnosť vybraných osôb?

Nakoľko nie všetci štatutári (konatelia, predsedovia predstavenstiev) zároveň zastávajú výkonnú funkciu (generálni riaditelia, obchodní riaditelia), zamerali sme sa na to, akým spôsobom sa v mestských firmách 50 najväčších samospráv Slovenska obsadzovali pozície súčasných štatutárov ako aj vedúcich pracovníkov, resp. riaditeľov.

Zo 126 mestských firiem, ktoré nám sprístupnili informácie týkajúce sa výberu členov štatutárnych orgánov, sa iba v 25 prípadoch (20 %) konalo výberové konanie. Pri pohľade na jednotlivé samosprávy sa až v 36 z nich neuskutočnilo v mestských firmách ani jedno výberové konanie (ide napríklad o Dunajskú Stredu, Hlohovec a Nitru).

Keďže nie všetky oslovené mestské firmy majú vytvorenú pozíciu riaditeľa, pracovali sme iba s informáciami od 71 spoločností. Pri nich sa ukázalo, že výberové konanie sa uskutočnilo vo viac ako tretine prípadov (25). V 16 samosprávach sa neuskutočnilo výberové konanie ani v jednej mestskej firme.

Samotné výberové konanie predstavuje len prostriedok, ktorým sa dá dopracovať k obsadeniu pozícií najlepšími kandidátmi. Jeho zmysel však závisí od viacerých faktorov ako napríklad otvorenosť a transparentnosť procesov, správne nastavenie kritérií výberu spomedzi uchádzačov, vhodné zloženie výberovej komisie a podobne. Týmto aspektom výberových konaní sa budeme podrobnejšie venovať v pripravovanom článku.