Dobre spravované mestské firmy: Inštitút SGI predstavuje manuál

Manuál SGI napomáha identifikovať kľúčové nedostatky mestských firiem v oblasti kontroly, profesionalizácie a transparentnosti, ukazuje primátorom a poslancom zastupiteľstiev, ako čo najlepšie nastaviť pravidlá pre mestské firmy a verejnosti, na čo sa pri kontrole mestských firiem zamerať a čo od vedenia samosprávy vyžadovať. Primátor mesta Malacky Juraj Říha a primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová si zároveň od Inštitútu SGI nechali vypracovať odporúčania, ktoré budú vo svojich mestských firmách zavádzať.

Výsledky výskumu Inštitútu SGI z prvej polovice roka 2017 ukázali, že mestské firmy sú nezriedka spolitizované, ich kontrola je často len formálna a zverejňovaných informácií a dokumentov je minimum. SGI preto vytvoril a zverejnil dokument – manuál, ktorý sumarizuje najdôležitejšie zistené nedostatky v uvedených oblastiach a zároveň ponúka prehľad a vysvetlenie základnej legislatívy týkajúcej sa vzniku a fungovania mestských firiem.

Najväčším prínosom manuálu sú však konkrétne odporúčania, ktorými by sa mali samosprávy pri zakladaní a spravovaní svojich spoločností riadiť. Inštitút zároveň vytvoril aj ideálne stanovy mestskej spoločnosti s ručením obmedzeným a ideálny etický kódex určený pre vedenie a zamestnancov mestských spoločností, ktoré tvoria prílohy manuálu. „Veríme, že tento manuál spolu s prílohami bude slúžiť nielen primátorom a poslancom mestským zastupiteľstiev, ktorí budú môcť lepšie nastaviť procesy a vzťahy vo svojich spoločnostiach, ale aj širokej verejnosti k lepšej informovanosti o tom, ako mestské firmy kontrolovať a čo od nich vyžadovať“, vysvetlil koordinátor projektu Martin Kollárik.

Konkrétnych odporúčaní obsahuje manuál desiatky, patrí medzi ne napríklad definovanie povinného minimálneho obsahu správ z kontrolnej činnosti dozornej rady, či nutnosť schvaľovať nakladanie s prostriedkami nad určité limity primátorom a mestským zastupiteľstvom. Inštitút tiež odporúča uskutočňovať otvorené výberové konania na všetky pozície s rozhodujúcim vplyvom na chod firmy a obsadenie kontrolných orgánov kvalifikovanými osobami. „Uskutočnenie výberového konania však ešte samo osebe negarantuje obsadenie požadovanej pozície tým najkompetentnejším odborníkom spomedzi všetkých uchádzačov. Jeho reálny prínos závisí od viacerých faktorov, ako otvorenosť a transparentnosť procesov, správne nastavenie kritérií na uchádzačov a kvalitné zloženie komisie.“, doplnila analytička Inštitútu SGI Veronika Prachárová. Medzi odporúčaniami nechýba ani zverejňovanie viacerých dôležitých informácií a dokumentov, akými sú napríklad zakladateľské dokumenty, výročné správy, či strategické ciele spoločnosti.

Inštitút SGI zároveň oslovil vedenie viacerých samospráv s ponukou analýzy súčasného stavu a vypracovania konkrétnych odporúčaní pre ich mestské firmy, ktorú ochotne prijal primátor Malaciek Juraj Říha, ako aj primátorka Prešova Andrea Turčanová. „Potešilo nás, že Inštitút vyzdvihol viaceré opatrenia, ktoré sme v našom Tekose realizovali, ako napríklad výberové konanie na pozíciu konateľa či schvaľovanie dôležitých úkonov pri nakladaní s majetkom spoločnosti primátorom mesta. Zároveň si uvedomujem rezervy a prijímam odporúčania Inštitútu predovšetkým v oblasti transparentnosti a vnútornej kontroly. Je pre mňa dôležité, aby sme v Malackách v mestskej firme Tekos nastavili štandard a ten ponúkli aj ako ukážku pre iné mestá a obce“, konštatoval Říha. Viaceré odporúčania, ako napríklad štvrťročné zasadania dozornej rady, primátor ihneď zaviedol do praxe, ďalšie plánuje zavádzať postupne. Pozitívne odporúčania hodnotí aj primátorka Turčanová, upozorňuje však, že pri zavedení väčšiny bude potrebná aj spolupráca s mestským zastupiteľstvom. „Teší nás, že sa náš projekt neobmedzil na kritizovanie súčasného stavu, ale priniesol aj konkrétne kroky k jeho náprave. Najväčším zadosťučinením je potom vidieť odporúčané opatrenia vedúce k lepšie spravovaným mestským firmám zavedené v praxi“, uzavrel Martin Kollárik.

Projekt je podporený Fondom pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis.

Finálnu verziu manuálu nájdete TU.

Viac informácií o tomto projekte nájdete TU.