Katarína Staroňová

senior výskumníčka

V SGI pôsobila od roku 2004, venovala sa najmä témam modernizácie verejnej správy, skvalitnenia ľudských zdrojov vo verejnej správe, analýzou tvorby verejnej politiky a hodnotením vplyvov (regulatory impact assessment). Magisterský titul získala na Stredoeurópskej univerzite a na Wagner Graduate School of Public Service, New York University v USA. V roku 2003 pôsobila ako výskumníčka vo Woodrow Wilson Research Center, Washington, D. C. v USA, kde sa zaoberala výskumom spravovania spoločnosti. Je autorkou viacerých publikácií.

Ako partner SGI, je členkou občianskeho združenia SGI a zodpovedá za riadenie projektov a výskum.

Projekty