Monitorovanie nórskej zahraničnej pomoci

Ukončený projekt

V partnerstve s asociáciou troch nórskych spoločností (NORPLAN, Scanteam, and Statskonsult), SGI v priebehu rokov 2007-2008 monitoroval priebeh a implementáciu projektov na Slovensku, ktoré boli podporené vďaka Nórskej zahraničnej pomoci. Monitoring je zameraný na zisťovanie faktov, stavu implementácie, zádrheľov, atď. v implementačných organizáciách. Preto väčšina aktivít bola vykonávaná “v teréne”, t.j. priamo v implementujúcich organizáciách, a to za účasti nórskych partnerov.