Exekutíva a legislatívne postupy v strednej Európe

Ukončený projekt

SGI od mája 2007 participovalo na projekte s názvom Exekutíva a legislatívne postupy v strednej Európe.

Projekt bol zameraný na skúmanie súvislostí medzi charakteristikou prijatých zákonov v Poľsku, v Českej republike, v Maďarsku a na Slovensku a legislatívnymi postupmi, ktorými sa riadi exekutíva jednotlivých štátov pri príprave legislatívnych výstupov. Prostredníctvom sledovania pôsobenia exekutívy, projekt kontroloval aj vplyv faktorov, akými sú stranícke zloženie vlády, regulovanie vládnej agendy v parlamentoch a využitie dostupných zdrojov pri príprave legislatívy. Výsledky výskumu boli prezentované v komparatívnej štúdii, v ktorej boli závery z analýz zo stredoueurópskych krajín porovnané so systémom v Nemecku a vo Veľkej Británii.

Projekt bol počas obdobia troch rokov (2007-2009) financovaný z programu Ernst & Young Better Government Programme, ktorého hlavným cieľom je podpora aktivít prispievajúcich k zlepšeniu fungovania verejných inštitúcií v Poľsku.

Výskum zastrešoval European Institute at the London School of Economics and Political Science, v súčasnosti jedno z najvýznamnejších medzinárodných centier pre štúdium dnešnej Európy.