Predstavili sme výsledky výskumu o zdravotne znevýhodnených ľuďoch na trhu práce

V piatok 20. novembra 2020 usporiadal náš partner Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) na projekte „Chcem pracovať, kto mi pomôže“ medzinárodný webinár. Cieľom webináru bolo predstaviť najnovšie výsledky v oblasti výskumu pracovnej integrácie ľudí zo zdravotným znevýhodnením, ako aj dobré príklady praxe na národnej (s dôrazom na nórsky a slovenský model) aj medzinárodnej úrovni. Jeho záznam si môžete stiahnuť a pozrieť tu, audio nahrávku nájdete tu.

Naša výskumníčka Lucia Kováčová predstavila prípadovú štúdiu „Chcem pracovať, kto mi pomôže?“ na Slovensku, Steffen Torp z University of Southern Norway pokračoval prípadovou štúdiou na rovnakú tému z Nórska. V praktickej sekcii sa predstavili sociálne podniky zo Slovenska, projekt Ripples in the Water z Nórska a príklady z univerzitných zdravotných centier v Holandsku. Anette Scoppetta z European Centre for Social Welfare and Policy Research predstavila miestne a regionálne partnerstvá, ktoré zlepšujú situáciu zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce. Webinár zakončila panelová diskusia o spolupráci aktérov z rôznych úrovní a oblastí.

Pozvánka a program webináru

Prezentácie:

Lucia Kováčová: I want to work, who will help me? Case Study in Slovakia

Steffen Torp: I want to work, who will help me? Case study in Norway

Paal Haavorsen: Ripples in the Water – a new way to open the labour market to persons with a disability

Adam Šumichrast: Netherlands – Collective agreement stipulations of the University Medical Centres

 

Anette Scoppetta: Fostering labour market integration of persons with disabilities by partnerships

Asel Kadyrbaeva: EASPD actions to foster employment of people disabilities

Dr. Mehtap Akgüç: EU level stakeholder views on labour market integration of people with chronic diseases

    

 

 

     

Projekt „Chcem pracovať, kto mi pomôže“ je podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.